Βιμπούρνο Ρυτιδόφυλλο – ένας όμορφος θάμνος – MeaColpa