Γερμανικός Ποιμενικός – ένα σκυλί που αγαπάμε – MeaColpa