Για να μη γαριάζουν τα ασπρόρουχα θα κάνεις το κόλπο. – MeaColpa