Με στυλ – MeaColpa

Οταν το σερβίρισμα γίνεται με στυλ …