Οι κούπες στις παλέτες – μια διαφορετική πρόταση – MeaColpa