Ραδιογραμμόφωνο με λυχνίες Tesla Dirigent 1001A (1956)