Τριανταφυλλιές – Μάθε πως τις κλαδεύουμε – MeaColpa