Καλλιεργείτε ντάλιες; Σας έχουμε κόλπο! – MeaColpa