Πορτοκάλι για τους διεσταλμένους πόρους. – MeaColpa